ТЕМИ

Изменението на климата. Много скоро светът вече няма да бъде такъв, какъвто го познаваме

Изменението на климата. Много скоро светът вече няма да бъде такъв, какъвто го познаваме


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

От Гонсало Андраде

Наличието на подробна информация за възможните въздействия на изменението на климата върху основните процеси на екосистемите в световен мащаб е от жизненоважно значение за международните преговори за намаляване на емисиите на парникови газове, както и за планиране на стратегии за адаптация. Въздействието на изменението на климата върху тези процеси обаче е много по-трудно да се определи количествено, отколкото въздействието върху повишаването на морското равнище или върху способността за миграция или адаптация или възможността за изчезване на живите организми (1). Това е така, защото взаимодействията между климата и основните екосистемни процеси като натрупване на въглерод и потоци, растителна структура или наличност на вода са многобройни и сложни и това прави прогнозите подчинени при значителни нива на несигурност.

През последните години обаче екип от изследователи от Потсдамския институт за изследване на въздействието върху климата (PIK) и Университета в Берлин се осмелиха да се заемат с този въпрос. Резултатите от тяхната работа са публикувани тази седмица в списанието Earth System Dynamics, свободно достъпно и редактирано от Европейския съюз на геонауките (2).

Тези изследователи са разработили модел, способен да предскаже параметър, който ни казва колко далеч ще бъде бъдещото състояние на една екосистема от нейното текущо състояние. Този параметър включва промени във въглерода, съхраняван в растителността и почвите, потоците въглерод между почвите, растителността и атмосферата, растителната структура и наличността на вода. Моделът предвижда промените във всички тези променливи като функция от осем траектории на промяна в средната глобална температура в края на века и началото на следващата (2086-2115), от 2 до 5 ºC по отношение на предварително промишлени нива и сценарии за изменение на климата, които тези траектории предполагат съгласно 19 Свързани проекти за сравнение фаза 3 (CMIP3).

Резултатите от работата ясно показват, че разширяването на общите области на земното кълбо, в които основните процеси на екосистемите са обект на умерени или силни промени, е доста голямо във всички сценарии, особено в тези, които включват по-голяма промяна в средната глобална стойност температура. По-конкретно, ако се повиши до 5 ºC над прединдустриалните нива, 86% от глобалните екосистеми, с изключение на областите, покрити с лед или посветени на земеделието, биха могли да претърпят важни промени във всички гореспоменати процеси. Арктическата тундра ще претърпи важни промени в структурата на растителността, натрупаните въглеродни запаси и въглеродните потоци. Иглолистните бореални гори могат да бъдат трансформирани в умерено широколистни гори (които проливат листата си през есента), съществуващите тревни площи в умерените географски ширини ще бъдат нападнати от тропически тревисти видове, а залесените савани от тропиците ще бъдат трансформирани в тревни площи или храсталаци. Промените в умерените и тропическите гори не биха били толкова важни, въпреки че в случая на последните дори малките трансформации биха могли да имат огромно въздействие в глобален мащаб.


В неотдавнашно интервю един от изследователите, Себастиан Остберг, заяви, че всички тези промени по същество биха означавали „забравяне за света такъв, какъвто го познаваме“ (3). Дори ако настоящите и бъдещите усилия за смекчаване на емисиите на парникови газове доведат до повишаване на средната глобална температура с около 2ºC от доиндустриалните нива, една пета от глобалните екосистеми ще бъдат подложени на умерени промени.

Авторите на работата посочват също, че въпреки че са проучили промените, които биха настъпили в екосистемите около преминаването от сегашния към следващия век, тези промени ще продължат и през XXII век поради инерцията, съществуваща в повечето екосистеми. По-специално, в онези екосистеми, в които промените не само предполагат пълно или частично изчезване на съществуващата растителност днес, но също така и колонизация и растеж на нови видове, трансформацията може дори да продължи в продължение на стотици години.

Авторите се надяват, че резултатите от тяхната работа ще предоставят полезна информация за текущите преговори за смекчаване на последиците от изменението на климата и за планиране на адаптация към тях. През следващите няколко години авторите се надяват да могат да правят нови прогнози, които включват ефекта от атмосферното торене с въглероден диоксид върху растежа на растителността и промените в земеползването, които ще настъпят като функция от нарастването на глобалното население и икономически растеж.

Забележка:

Станете глобален


Видео: Building Apps for Mobile, Gaming, IoT, and more using AWS DynamoDB by Rick Houlihan (Може 2022).


Коментари:

 1. Thorndike

  It seems to me it is excellent idea. Напълно с теб ще се съглася.

 2. Kendrik

  Браво, тази брилянтна идея трябва да е правилна нарочно

 3. Mikall

  Разбира се, от само себе си се разбира.

 4. Jerold

  това съобщение е несравнимо))), много ми харесва :)

 5. Langston

  Считам, че не си прав. Сигурен съм. Мога да го докажа.Напишете съобщение