ТЕМИ

Изменението на климата и как да го предотвратим

Изменението на климата и как да го предотвратим


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

От Кристиан Фрерс

Последният доклад на Междуправителствената група на ООН за изменението на климата стига до ясен извод: Светът има срок до 2015 или 2020 г. за намаляване на въглеродните емисии; в противен случай планетата е в опасност, тъй като тенденцията на затопляне ще бъде необратима. Ако изменението на климата наистина се случи, неговите ефекти ще окажат критично въздействие върху икономиката и живота на хиляди и хиляди хора.


Последният доклад на Междуправителствената група на ООН за изменението на климата стига до ясен извод: Светът има срок до 2015 или 2020 г. за намаляване на въглеродните емисии; в противен случай планетата е в опасност, тъй като тенденцията на затопляне ще бъде необратима.

Ако изменението на климата наистина се случи, неговите ефекти ще окажат критично въздействие върху икономиката и живота на хиляди и хиляди хора. Дори да признаем, че това е само отдалечена възможност и знаейки, че е все по-отдалечено, че това е само възможност, елементарен предпазен принцип ни принуждава да направим нещо по въпроса.

Аржентина няма, нито засега може да има средносрочно или дългосрочно планиране, което да й даде възможност да се адаптира към проблемите, които ще предизвикат последиците от изменението на климата.

Въпреки че е възможно широко да се идентифицират явленията, произтичащи от изменението на климата, които започват да засягат страната, не е известно кои ще бъдат районите и населението, засегнати най-много. По този начин е невъзможно да се предвидят мерки за избягване или минимизиране на влиянието на повишаването на температурата на планетата.

Това се случва, защото в страната няма сложна и всеобхватна система, която позволява да се правят хидрологични и климатологични измервания, за да се получат необходимите данни, за да се постави диагноза и по този начин да може да се разработи стратегическа политика за противодействие на последиците от изменението на климата.

Организирането на цялостна измервателна система ще тласне към разработване на средносрочен и дългосрочен план с приемственост, въпреки промените в правителството. Без диагноза, която да ни обясни в каква ситуация се намира страната и какви ресурси имаме, е невъзможно да се определи къде отиваме.

Това планиране, което трябва да се изисква от всички сектори: икономически, политически, социален, екологичен, ще позволи предприемането на действия, които предвиждат, намаляват и забавят климатичните промени.

Смекчаването се състои главно от промяна на енергийните източници за стабилизиране на емисиите на парникови газове. Тези газове, присъстващи в атмосферата, повишават температурата, тъй като задържат топлината, която Земята получава от слънцето. Необходимо е развиващите се страни, като Аржентина, да допринесат за целта да се спре това глобално затопляне. Доказано е, че за да се развиваме, да растеме и инвестираме, е необходима енергия. Време е да обмислим незамърсяващи енергийни източници и да ги използваме ефективно. Екологичните, стратегическите и социално-икономическите предимства на използването на тези енергии са:


-Те не произвеждат емисии на въглероден диоксид и други замърсяващи газове в атмосферата, като по този начин се избягва увеличаване на парниковия ефект и изменението на климата.

-Те не генерират отпадъци, които са трудни за третиране, като опасни или ядрени отпадъци.

-Те не зависят от крайни горива, те са възобновяеми и не се изчерпват.

-Те са местни жители, докато изкопаемите горива са концентрирани в определен брой страни.

-Избягвайте външната зависимост, увеличаваща сигурността на доставките. Докато изкопаемите горива увеличават вноса на енергия.

-Те създават пет пъти повече работни места от конвенционалните. Традиционните обаче създават по-малко работни места по отношение на обема на бизнеса си.

-Те допринасят за междутериториалния баланс, тъй като те могат да бъдат инсталирани в селските райони.

-Позволява на Аржентина да разработва свои собствени технологии. Традиционните енергии използват предимно вносни технологии.

Адаптацията се основава на действия, които противодействат на неблагоприятните последици от изменението на климата. Сред тези действия в страната трябва да се обърне внимание на движещи се хора, които живеят в ниско разположени райони в близост до брега, които ще бъдат наводнени от нарастващото море, както и преминаване към по-устойчиви на суша видове земеделски култури, опазване на биологичното разнообразие и намаляване на фрагментацията на местообитанията.

Можем да вземем въпроса за биологичното разнообразие, тъй като става все по-ясно, че биологичното разнообразие и изменението на климата са тясно свързани. Най-ясната връзка между изменението на климата и биологичното разнообразие беше изложена в едно от заключенията на Междуправителствената група по изменение на климата: приблизително между 20 и 30 процента от известните растителни и животински видове могат да страдат от по-висок риск от изчезване при средно повишаване на температурата на планетата между 1,5 и 2,5 градуса. Това се дължи на разнообразие от въздействия, свързани с изменението на климата, които ще имат далечни последици, например изменение на миграционните модели, деградация на местообитанията поради повишаване на температурите, промени в моделите на валежите и избелване. Коралови рифове, като по-топлите морски води променят деликатния баланс, необходим на коралите и водораслите.

Ключов аспект е възлагането на проучване за икономическите последици от унищожаването на биологичното разнообразие, подобно на известния доклад на Щерн за изменението на климата. "150 вида изчезват ежедневно. Ние изтриваме базата данни на природата с драстична скорост", каза германският домакин Зигмар Габриел, обобщавайки заключенията от дискусиите, проведени в Потсдам през март 2007 г.

За да покаже, че този процес има икономически последици, Габриел каза, че в момента 46% от морските видове са в опасност и че, ако нищо не бъде направено срещу него, до 2050 г. вече няма да има търговски риболов и не защото ще бъде забранен, а защото там вече няма да има нищо за излизане от моретата. "Това би означавало загуба на поминък за милиони хора", каза Габриел.

За Габриел подчертаването на икономическото измерение на унищожаването на биологичното разнообразие е от основно значение, защото само по този начин желанието да се инвестира в мерки за противодействие му е повишено. „Трябва да изясним, че биологичното разнообразие не е проблем, който интересува само орнитолозите и любителите на природата“, каза Габриел.

„Потсдамската инициатива за биологично разнообразие 2010“ съдържа редица елементи като подчертаване на взаимозависимостта между климата и защитата на видовете. Освен всичко друго, в него се предлага засилване на борбата срещу незаконния трафик на растения и животни, както и създаването на поредица от механизми за насърчаване на устойчивото използване на природните ресурси.

Изглежда, че това, което мнозина от нас вече подозират, е демонстрирано: че ще ни струва по-малко, за да предотвратим изменението на климата, което да избяга от нашия контрол, отколкото да се опитваме да живеем с него.


* Кристиан Фрерс - старши техник по управление на околната среда и старши техник по социална комуникация-


Видео: Paul Gilding: The Earth is full (Юли 2022).


Коментари:

 1. Anselmo

  Не-не-не-не-време за мен да общувам с теб тук, ще отида на Дуну трева

 2. Felan

  Това е непоносимо.

 3. Matoskah

  Малък zhzhot)))) yyyyyyyyyy

 4. Taukus

  не си прав. Предлагам да го обсъдим. Пиши ми на ЛС.

 5. Enea

  Каква доста добра темаНапишете съобщение